Aktuálne dianie

Obec Krasňany oznamuje, že dňa 10.04.2018 bolo odovzdané stavenisko na "Opravu mosta na miestnej komunikácii ponad vodný tok v obci Krasňany" zhotoviteľovi Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina, čím boli práce zahájané.

Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje rodičom, ktorým dieťa dovŕšilo vek pre nástup do základnej školy (do 31.8.2018 bude mať 6 rokov), že na  našej školy sa uskutoční

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15. marca 2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019

Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje rodičom, že v utorok 06.03.2018 bude zatvorená materská škola z dôvodu prerušenia elektrickej energie. V základnej škole nebude zabezpečený obed a školský klub detí bude len do 15:00 hod..

Kia Motors Slovakia a SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto v rámci projektu Duálne vzdelávanie otvára odbory: