Aktuálne dianie

Užívateľ poľovného revíru  Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Krasňany 410, 013 03, IČO: 42348803  vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Kriváň v zmysle čl. IV., ods. 2, Zmluvy o užívaní poľovného revíru Kriváň, zo dňa 09.01.2014.  

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 07. júna 2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Pozývame vás na podujatie Jánske ohne, ktoré sa bude konať 30. júna 2018 v amfiteátri obci Krásňany. Na podujatí vystúpi kapela Arzén, Krasňanskí heligonkári či Krasňanské ženičky.

Považské múzeum v Žiline prijme do daru predmety, ktoré dokumentujú módu a odievanie od najstarších  dôb až po 70-te roky 20. storočia. Prijímajú sa mnohé kusy odevov i doplnky.

Milí priatelia a šikovní fotografi POZOR!

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ opäť hľadá najkrajšiu fotografiu z územia našej miestnej akčnej skupiny. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto rád fotí, a to až do siedmych rôznych kategórií.

Obecný úrad v Krasňanoch organizuje dňa 28. augusta 2018 (utorok) zájazd do Poľska. Program zájazdu: odchod autobusu od obecného úradu: 07:30 hod. návšteva družobnej obce Strumień prehliadka okrasných kvetinových záhrad v Goczalkowiciach spojená s možnosťou nákupu kvetov a ďalší program