Aktuálne dianie

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 14. júna 2017 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Milí priatelia a šikovní fotografi z územia MAS Terchovská dolina POZOR! Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti každoročnú súťaž Národnej siete rozvoja vidieka o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP, do ktorej sa máte opäť možnosť prihlásiť a okrem iného tak aj vyhrať zaujímavé vecné ceny.

Obecný úrad v Krasňanoch pri príležitosti  Dňa matiek organizuje dňa 18. mája 2017 zájazd do Poľska.  Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť na obecnom úrade. (Kapacita autobusu je 49 miest).
Zájazd je bezplatný. 

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 09. marca 2017 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany oznamuje občanom, že od 06.03.2017 zahajuje ambulantný predaj surového kravského mlieka a mliečnych výrobkov zo svojej produkcie: pondelok a štvrtok v čase od 11:25 do 12:00 hod. pri Požiarnej zbrojnici v Krasňanoch.

Pozývame vás ovocinársky kurz "Princípy rezu ovocných drevín" dňa 4. marca 2017 o 9:00 hod. Svoju účasť prosím potvrďte do 2. marca 2017. Kurz bude viest Ján Veselý.