Aktuálne dianie

Obec Krasňany zverejnila dňa 21.02.2013 na obecnej tabuli návrh Programového rozpočtu na roky 2013 - 2015.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013.

Dňa 14.12.2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 15. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:

Dňa 16. novembra 2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Krasňany.

Dňa 07.09.2012 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 13. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Dňa 28.06.2012 (štvrtok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 12. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia: