Aktuálne dianie

Pozvánka na obecné slávnosti bude otvorená v novom okne

Pozývame vás na oslavy sv. Moniky - patrónky obce spojené s oslavami 80. výročia založenia DHZ Krasňany v dňoch 24.-25. august 2013 v športovom areáli Krasňany.

Dňa 08. augusta 2013 (štvrtok) o 16:30 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 19. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Po skončení rozpočtového roka obec spracováva údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu v zmysle zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov, ktorý musí byť prerokovaný na obecnom zastupiteľstve do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Dňa 27. júna 2013 (štvrtok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 18. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Oznamujeme občanom, že na obecnej tabuli je zverejnené oznámenie OÚŽP Žiliina o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Dňa 15. mája 2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.