Odpadové hospodárstvo

NATUR-PACK pripravil ďalšiu originálnu vzdelávaciu online aktivitu: videoreportáž o recyklácii elektroodpadov v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem a portálom čierna labuť.

Odkaz na reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=lgWp3Py5VjY&feature=youtu.be

Spoločnosť OZV NATUR-PACK, a.s. zverejnili na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti ďalšiu reportáž zo série obľúbených náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu PET fliaš. Reportáž je záverečným šiestym dielom videosérie k projektu PET kajak. Všetky diely nájdete v zozname videí po kliknutí https://www.youtube.com.

20.03.2020 Natur pack

Spoločnosť OZV NATUR-PACK, a.s., vzhľadom na aktuálne zistenia o hrubom porušovaní pravidiel triedenia odpadov, sa rozhodla nadviazať na prvý videoapel na ochranu pracovníkov zberových spoločností ďalšou výzvou.

OZV NATUR-PACK pripravila v spolupráci s portálom čierna labuť, online magazínom Bez napätia, ako aj prostredníctvom YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti reportáže čierna labuť, Beznapätia a YouTube.

Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:

Upozorňujeme občanov, ktorí budú zakladať kompostér, aby na dno položili pletivo s malými okami. Je to najúčinnejší spôsob ako ochrániť Váš kompost pred hlodavcami.