Odpadové hospodárstvo

Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP

Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina

123456

Ochrana životného prostredia nie je len slovo. Týka sa nás všetkých. Je dôležité pochopiť, že problém, akým sú odpady, ktoré produkujeme my ľudia, sa stáva neúnosným.