Odpadové hospodárstvo

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy sériu ďalších edukatívnych aktivít v podobe reportáží na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, reportáží na portáli čierna labuť a reportáží na portáli dobré noviny.

Ako produkovat menej odpadu v domacnosti

Vážení občania,

týmto Vás vyzývame, aby ste sa zapájali do triedenia odpadu (za ktorý sa neplatí ani jedno euro) a prispeli tak k zníženiu zmesového komunálneho odpadu, za ktorý sa poplatok každý rok zvyšuje.

 

Na Slovensku je v plnom prúde príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého spustenie je naplánované na 1.1.2022.

NATUR-PACK dáva do pozornosti ďalšiu reportáž zo série SPRÁVNA TREFA na Youtube kanáli Natur-pack verejnosti: triedenie odpadov z papiera a lepenky.

Ako prebieha recyklácia PET fliaš v jednej z najmodernejších liniek na svete? Reportáž o recyklácii PET fliaš je ďalšou súčasťou vzdelávacích aktivít Natur-pack verejnosti. Reportáže vytvorené v spolupráci so slovenskými recyklátormi patria medzi najpopulárnejšie.

Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020: