Odpadové hospodárstvo

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo pre verejnosť informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

NATUR-PACK pripravil s partnerským portálom ČIERNA LABUŤ reportáž na tému recyklácie skla na Slovensku.

Spoločnosť NATUR-PACK pripravila pre občanov partnerských samospráv ďalšie vzdelávacie aktivity.

Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave,

Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP

Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina