Profil verejného obstarávateľa

Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany

Názov zákazky: Oplotenie areálu - práce

Názov zákazky: Malotraktor s vozíkom

Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sieti

Názov zákazky: Prenosné pódium

Názov zákazky: Krasňany - potrubie DN 500

Názov zákazky: Oprava mosta na miestnej komunikácii