Profil verejného obstarávateľa

Dokument na stiahnutie v pdf formáte:
Informácie podľa § 9 ods. 9 Zákona 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov