Profil verejného obstarávateľa

Názov zákazky: Spotrebná elektronika

Názov zákazky: Športové vybavenie Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument na stiahnutie v pdf formáte:
Informácie podľa § 9 ods. 9 Zákona 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov