Profil verejného obstarávateľa

Názov zákazky: Wifi pre Teba v obci Krasňany

Názov zákazky: Kamerový systém v obci Krasňany

Názov zákazky: Dom smútku - revitalizácia fasády

Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany

Názov zákazky: Oplotenie areálu - práce

Názov zákazky: Malotraktor s vozíkom

Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sieti