Profil verejného obstarávateľa

Názov zákazky: Uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na území obce

Názov zákazky: Reštaurovanie kamenného kríža s korpusom Krista v katastri obce Krasňany

Názov zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu Domu kultúry Krasňany

Názov zákazky: Wifi pre Teba v obci Krasňany

Názov zákazky: Kamerový systém v obci Krasňany

Názov zákazky: Dom smútku - revitalizácia fasády

Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany