Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia.

V rámci výzvy č. 9/2018, Program – Akvizícia knižníc, ktorý poskytuje podporu zameranú na nákup knižničného fondu, nám bola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1 000,00 Eur.

Obecný úrad v Krasňanoch ako zriaďovateľ obecnej knižnice každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na nákup nových kníh. Tento projekt obec spolufinancovala sumou 259,72 €.

Z knižnice postupne vyraďujeme poškodené a zastarané knihy, čo je nevyhnutnosťou pri obnove knižničného fondu. Teší nás, že vyradené tituly máme čím doplniť. Vďaka dotácii Fondu na podporu umenia sme zakúpili 159 nových kníh rôznych žánrov, od kníh pre deti a mládež, beletrie pre dospelých a náučnej literatúry pre malých i veľkých.

Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov. Srdečne pozývame všetkých čitateľov, aby si prišli vypožičať z nových kníh. Pozývame aj ostatných občanov, aby sa stali novými čitateľmi obecnej knižnice. Veríme, že si budú mať z čoho vybrať.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu.

Dokument na stiahnutie:   Zoznam zakúpených kníh   (255.28 Kb)  

logo_FPU_m