Názov projektu: Sprístupnenie hvezdárničky v obci Krasňany

Celkové výdavky: 23 422,40 €
Výška grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia: 15 000,00 €
Prostriedky z vlastných zdrojov obce: 8 422,40 €
Realizácia projektu: september 2019
Zhotoviteľ projektu: Bufoli, s.r.o., Krasňany 403
Zmluvy súvisiace s projektom: 25/2019, 38/2019

Na budove základnej školy bola v roku 1992 vybudovaná astronomická pozorovateľňa – hvezdáreň. Vstup do nej bol z budovy základnej školy.
V rámci projektu Sprístupnenie hvezdárničky v obci Krasňany bol vybudovaný samostatný vchod do objektu pozorovateľne - pozinkované schodisko so zábradlím. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia.

Ďakujeme Nadácii Kia Motors Slovakia za poskytnutie grantu.

 

 


Nadacia Kia Motors Slovakia 2019 2