Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z.. Fond poskytuje finančné prostriedky aj na podporu činnosti knižníc.
Projekt bol realizovaný v rámci výzvy č. 8/2021, Program – Akvizícia knižníc, ktorý poskytuje podporu zameranú na nákup knižničného fondu. Celkovo bolo zakúpených 232 nových zaujímavých a pútavých kníh rôznych žánrov v sume 1247,54 €.
Dotácia z FPU: 1000,00 €, spolufinancovanie obce: 247,54 €.
Veríme, že realizácia projektu bude prínosom pre súčasných používateľov knižnice a zároveň inšpiráciou pre nových čitateľov.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu.

logo FPU m