Projekt „Obnova a skvalitnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto.

V rámci výzvy č. 8/2022, Program 5.1.4 Akvizícia knižníc, ktorý poskytuje podporu zameranú na nákup knižničného fondu, nám boli schválené finančné prostriedky vo výške 1 500,00 Eur. Minimálne 20 % dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh, vydaných s podporou FPU. Obec Krasňany, ako zriaďovateľ knižnice, spolufinancovala projekt vo výške 213 €. V rámci projektu sme zakúpili 225 nových kníh rôzneho žánru a zamerania: knihy pre deti a mládež, odporúčanú literatúru, beletriu pre dospelých, náučnú a odbornú literatúru pre celú čitateľskú verejnosť.

Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice, pozitívne podporí fungovanie knižnice a posilní postavenie tlačenej verzie knihy pred online priestorom.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu.

FPU logo s napisom Z verejných zdrojov podporil