V auguste a septembri 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia križovatky a stavebné úpravy existujúcej stavby, rekonštrukcia vozovky MK, rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a ostatných stavebných úprav.