V lokalite „Na Huboč" a „Na Rudné" boli miestne komunikácie spevnené makadamom a bol položený asfaltový koberec.