Na budove Domu smútku sme prekryli zatekajúcu strechu a zároveň bol vybudovaný prístrešok pri vstupe do Domu smútku.