V rámci projektu „Dom smútku Krasňany – stavebné úpravy" prebehla v septembri a októbri 2011 rekonštrukcia domu smútku. Bola opravená strecha, vymenená strešná krytina, opravené omietky a maľba interiéru a opravené vonkajšie omietky.

Na tento projekt finančné prostriedky vo výške 13 000,- Eur na základe darovacej zmluvy darovala spoločnosť Kia Motors Slovakia, ktorej týmto ďakujeme. Poďakovanie patrí aj pracovníkom spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí sa v rámci dobrovoľníckej činnosti zúčastnili prác na obnove kaplnky bez nároku na odmenu; Mariánovi Hliníkovi a jeho spolupracovníkom za rýchlo a kvalitne zrealizované stavebné práce na obnove domu smútku; p. Albínovi Rechtoríkovi, Stanislavovi

Zakopčanovi a Rudolfovi Krajčíkovi, ktorí materiálne alebo prácou bezplatne prispeli k obnove kaplnky. Vďaka patrí aj hasičom, ktorí pomohli zdemontovať lešenie; ženám, ktoré nezištne upratovali a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu.