6. decembra 2011 spoločnosť Kia Motors Slovakia vyhlásila pre okolité obce grantovú výzvu o finančnú podporu pre projekt rozvoja knižného fondu a vybavenia knižnice v obci. Podpora bola určená pre obce s cieľom doplniť knižný fond a skvalitniť vybavenie knižnice.
Do tohto projektu sa zapojila aj naša obec. Boli sme úspešní. Spoločnosť Kia Motors Slovakia, ktorej aj týmto ďakujeme, nám darovala 1100,00 Eur. Nové knihy, ktoré sa zakúpili, obohatili knižnicu o zaujímavé a čitateľsky pútavé knihy pre detských i dospelých čitateľov.