Stavebné úpravy budovy materskej školy boli zrealizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013
Projekt: Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl
Vedúci partner: Obec Krasňany
Hlavný cezhraničný partner: Obec Střítež

Jednou z aktivít projektu rozvoja cezhraničnej spolupráce bola aj "Investičná aktivita Krasňany", v rámci ktorej bola zrealizovaná rekonštrukcia materskej školy v našej obci. Rekonštrukcia pozostávala z vonkajšieho zateplenia budovy, výmeny okien, drobných vnútorných opráv a dovybavenia.

Realizácia stavebných úprav: júl – august 2013