Obecná knižnica Krasňany získala finančné prostriedky z Grantového systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc.
Na realizáciu projektu "Doplnenie knižničného fondu" obec použila celkom 649,46 €, z toho dotáciu z rozpočtu MK SR vo výške 500,00 Eur a spolufinancovanie obce vo výške 149,46 Eur.

Obec  zakúpila a doplnila knižničný fond celkom o 85 knižných titulov. Profil knižničného fondu bol aktualizovaný o diela slovenských autorov pre deti a mládež, o beletriu pre dospelých, encyklopédie, náučné, jazykové a výkladové slovníky a príručky.

logo_MK_SRĎakujeme Ministerstvu kultúry SR za poskytnutie dotácie.