Nakoľko projekt na outdoorové ihrisko bol vypracovaný, no firma s ktorou sme spolupracovali pri stavbe detského ihriska mala pre nás vysokú cenu, obec dňa 10. marca 2016 podala výzvu na prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Outdoorové ihrisko". Oslovené boli 3 firmy, ktoré mali najlepšie hodnotenia v rámci uvedeného predmetu zákazky:

- Ihriská OLI, s.r.o., Jasová - cena s DPH 15 912,- € - SVOM spol. s r.o., Marček - cena s DPH 17 334,- € - Uniatest Trade, s.r.o., Dubnica nad Váhom - cena s DPH 15 000,- €. Najnižšia cenová ponuka bola od Uniatest Trade, s.r.o., Dubnica nad Váhom. Zmluva o dielo bola podpísaná 17.03.2016. Dňa 30.03.2016 boli práce dokončené. Zloženie zostavy:

  • exteriérový fitness zložený z 12 ks fitness prvkov
  • workout zostava - malá + bradlá
  • 6-boký gymcenter na detskom ihrisku

Slávnostné otvorenie outdoorového ihriska bolo 29.05.2016 wourkoutovým tímom z Trenčína - Wourkout Fanatics. Je to najúspešnejší wourkoutový tím na Slovensku a v Čechách.

Fotogaléria