Projekt Podpora a rozvoj športu v obci Krasňany bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu športu v obci a vytvoriť nové možnosti trávenia voľného času detí a mladých ľudí. Projekt zahŕňa dve aktivity: zlepšenie materiálneho vybavenia futbalového klubu a nákup fitness strojov do posilňovne.

Na elektronickom portáli TENDERnet boli zadané dve výzvy. Na základe najnižšej cenovej ponuky športové vybavenie futbalového klubu realizovala firma SPORTECH, s.r.o., Žiar nad Hronom. Zákazka pozostávala z dodania dvoch kusov futbalových brán 5 m a 3 m, malých brán, sietí a dvoch 9 - sedadlových striedačiek. V rámci projektu bola zakúpená aj športová časomiera 1600 x 100 x 30 mm.

Najnižšiu ponuku na športové vybavenie posiňovne dala firma INVEX TRADE, s.r.o., Prievidza. Zloženie zákazky: Leg press, polohovatelná lavica, protismerné kladky, lavica na lýtka, horná kladka. Do posilňovne boli zakúpené aj nové zrkadlá, osvetlenie, podlaha a priestory boli vymaľované. Realizácia projektu prebiehala v novembri 2017.

Nadácia Kia Motors Slovakia na projekt poskytla grant vo výške 18 000,- €. Spolufinancovanie obce bolo 501,47 €.
Ďakujeme Nadácii Kia Motors Slovakia za poskytnutie finančného grantu.

Fotogaléria