Spoločenské podujatia

Štvrtá augustová nedeľa sa v našej obci niesla v duchu obecných slávností. Obec Krasňany poriadala Oslavy sv. Moniky, patrónky obce. Tento rok sa konal jubilejný, 10. ročník. S prvotnou myšlienkou a následnou realizáciou osláv prišiel p. Rugerro Gadotti v r. 2006. Odvtedy sa konajú pravidelne.

Nádvorie renesančného kaštieľa v našej obci sa v sobotu 18. júla 2015 zaplnilo veteránmi. Obec Krasňany v spolupráci s Klubom historických vozidiel Žilina tu už po štrvtý krát usporiadali Výstavu historických vozidiel.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce sa 20. mája 2015 občania našej obce zúčastnili výletu do poľskej Gminy Strumieň. Tu nás srdečne privítala starostka a priamo v budove úradu nás previedli výstavkou ručných prác, ktoré vytvorili handicapované deti.

Klub slovenských turistov Fatran Krasňany usporiadal v sobotu 27.06.2015 pálenie Jánskych ohňov. Táto tradícia sa v našej obci koná pravidelne, tento rok bol 24. ročník. Turisti pripravili veľkú 5,5 m vatru a tiež menšiu - detskú vatru.