Spoločenské podujatia

Aj tento rok dostala naša obec pozvanie od družobnej obce Strumień z Poľska na prezentovanie veľkonočných tradícii a dobrôt. Stretnutie sa konalo v sobotu 8. apríla 2017 v Drogomyślu. Akcie sa zúčastnili aj členovia DHZ obce Krasňany, ktorí majú záujem o bližšiu spoluprácu s hasičmi zo Strumieńa.

V stredu podvečer sa pri požiarnej zbrojnici stretli všetky deti z našej obce a čakali na Mikuláša. Mikuláš nesklamal, prišiel s anjelom a samozrejme aj s čertom.

Je už tradíciou, že sa každoročne v októbri stretáme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Aj po roku sme si našli čas na vľúdne slovo, úsmev a trocha zábavy. Veľmi pekným príhovorom, ktorý mnohých dojal, privítala seniorov našej obce p. Mária Rampašeková a tiež starosta obce.

V poslednú augustovú nedeľu sme sa stretli v športovom areáli Krasňany, aby sme oslávili sv. Moniku, patrónku našej obce. Počasie nám prialo, bol pekný slnečný deň a už to vyvolalo každému dobrú náladu a úsmev na tvári.