Spoločenské podujatia

V stredu podvečer sa pri požiarnej zbrojnici stretli všetky deti z našej obce a čakali na Mikuláša. Mikuláš nesklamal, prišiel s anjelom a samozrejme aj s čertom.

Je už tradíciou, že sa každoročne v októbri stretáme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Aj po roku sme si našli čas na vľúdne slovo, úsmev a trocha zábavy. Veľmi pekným príhovorom, ktorý mnohých dojal, privítala seniorov našej obce p. Mária Rampašeková a tiež starosta obce.

V poslednú augustovú nedeľu sme sa stretli v športovom areáli Krasňany, aby sme oslávili sv. Moniku, patrónku našej obce. Počasie nám prialo, bol pekný slnečný deň a už to vyvolalo každému dobrú náladu a úsmev na tvári.

Posledná júlová sobota patrila v našej obci futbalu. Konal sa futbalový turnaj na počesť Adama Krajčíka, ktorý bol dlhoročným predsedom a funkcionárom futbalového oddielu v našej obci.
Pozvanie prijali futbalové družstvá dospelých Nezbudská Lúčka a Gmina Strumieň. Futbalové družstvo Radôstka, ktoré bolo pozvané, účasť zrušilo.