Spoločenské podujatia

DSC 1845

Ani tento rok sme nezabudli na novonarodené detičky. V piatok 31. januára 2020 o 15:00 hod. sme sa zišli v kultúrnom dome, aby sme privítali našich najmenších občanov.
V roku 2019 sa v našej obci narodilo 21 detí. Pozvanie prijalo 13 rodičov.

DSC 1681

Ubehol rok a opäť sme sa stretli a zabavili s našimi seniormi. Táto akcia je milou príležitosťou na strávenie krásnych chvíľ v kruhu svojich priateľov a rovesníkov.
Dôchodcov aj účinkujúcich na úvod privítala starostka obce Ing. Jana Žáková, PhD., zablahoželala a odovzdala darčeky všetkým dôchodcom, ktorí sa dožili v tomto roku okrúhleho jubilea.

DSC 1802

Prvý adventný týždeň každoročne patrí našim najmenším. V piatok 6. decembra 2019 zavítal do našej obce Mikuláš. No neprišiel sám, nechýbali anjel s čertom. Deti ich čakali pred hasičskou zbrojnicou. Všetci sa tešili a nevedeli dočkať, kedy mu budú môcť spríjemniť mrazivý zimný podvečer so svojimi pesničkami a básničkami.

received 2275745902698773