Spoločenské podujatia

Ubehol rok a opäť sme sa stretli a zabavili s našimi seniormi. Táto akcia je milou príležitosťou na strávenie krásnych chvíľ v kruhu svojich priateľov a rovesníkov.
Dôchodcov aj účinkujúcich na úvod privítala starostka obce Ing. Jana Žáková, PhD., zablahoželala a odovzdala darčeky všetkým dôchodcom, ktorí sa dožili v tomto roku okrúhleho jubilea.

Prvý adventný týždeň každoročne patrí našim najmenším. V piatok 6. decembra 2019 zavítal do našej obce Mikuláš. No neprišiel sám, nechýbali anjel s čertom. Deti ich čakali pred hasičskou zbrojnicou. Všetci sa tešili a nevedeli dočkať, kedy mu budú môcť spríjemniť mrazivý zimný podvečer so svojimi pesničkami a básničkami.

V piatok 1. februára sa uskutočnilo v kultúrnom dome slávnostné uvítanie detí do života. Toto milé podujatie po niekoľkoročnej odmlke obnovila starostka obce Ing. Jana Žáková, PhD. Pozvaných bolo 18 detí, ktoré sa narodili v roku 2018. Na úvod vystúpili so svojím programom dievčatá z FS Dúha Krasňany. Všetkým prítomným sa prihovorila starostka obce.