Súhrnné výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volbysr.sk Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR za obec Krasňany - II. kolo  30. 03. 2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 139
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 497
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 497
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 488
Percentuálna účasť 43,63


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 239
2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. 249

 
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR za obec Krasňany - I. kolo  16.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 138
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   593
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku   593
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov   591
Percentuálna účasť  52,11


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Béla BUGÁR, Ing. 4
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 198
3. Martina DAŇO 4
4. Štefan HARABIN, JUDr. 95
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. 17
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. 83
7. Milan KRAJNIAK, Bc. 21
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. 0
9. František MIKLOŠKO, RNDr. 45
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing. 0
11. Maroš ŠEFĆOVIČ, JUDr. PhD. 123
12. Róbert ŠVEC, Mgr. 1
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing. 0
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD. 0
15. Ivan ZUZULA, RNDr. CSc. 0