Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod. 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb
na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:
Rozhodnutie predsedu NR SR
Informácie pre voliča
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náharadníka do OVK obce Krasňany
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky