Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Krasňany

Zverejnenie emailovej adresy, vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, oznámenie o určení počtu poslancov, zverejnenie počtu obyvateľov a ďalšie informácie