Komunálne voľby 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Krasňanoch - 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.06.2014 č. 59/2014, bod 8 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v súlade s § 16 ods.9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamujeme, že počet obyvateľov obce Krasňany je 1300.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.