V spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy je možné hlasovať mimo volebnej miestnosti do špeciálnej  volebnej schránky a do prenosnej volebnej schránky.

Obec Krasňany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Obec Krasňany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

OZNÁMENIE o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v Krasňanoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022: 

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov, zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb a vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07:00 hod. do 20:00 hod.