Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1225
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 663
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 656
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva  559
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 584
Percentuálna účasť  54,12

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.  Katarína Boková 22
2.  František Drozd  17
3.  Igor Choma, Ing.  152
4.  Igor Janckulík, Bc.  92
5.  Erika Jurinová, Ing.  220
6.  Marián Murín  10
7.  Peter Slyško  38
8.  Andrea Starinská, Mgr.  3
9.  Miroslav Urban, MUDr.  15
10.  Daniela Zemanová  15

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja konaných 29.10.2022