Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1225
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  749
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  749
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  727
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť  9
Počet zvolených poslancov  9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  746
Percentuálna účasť  61,14

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

Jana Žáková, Ing., PhD.          nezávislá kandidátka 438
Miroslav Bielka, Ing. nezávislý kandidát     308


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Krasňanoch v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1.  Miroslav Vrábel, Ing  nezávislý kandidát 455
2.  Ján Bátor, Ing.  nezávislý kandidát  365
3.  Andrej Kubala, Ing.  nezávislý kandidát  361
4.  Lucia Čepe Vaščurová, Mgr.  nezávislý kandidát  349
5.  Sidónia Stanková, Mgr.   Sloboda a Solidarita  347
6.  Juraj Kucharčík, Ing.  nezávislý kandidát  299
7.  Jaroslav Cigánik  Hlas - sociálna demokracia  290
8.  Lenka Štefúnová Šamajová  nezávislý kandidát  275
9.  Tomáš Slanička, Ing.  nezávislý kandidát  264


Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1.  Lýdia Cigániková              nezávislá kandidátka                          262
2.  Michal Bielka  Sloboda a Solidarita  208
3.  Miroslav Bielka, Ing.  Sloboda a Solidarita  206