Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1029
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 713
Počet odovzdaných obálok 713
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 679
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 700 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Miroslav Bielka, Ing.          KDH 306
Milan Tichák, Dr. nezávislý kandidát     260
Branislav Gacho nezávislý kandidát 134


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Mária Rampašeková KDH 356
2. Vladimír Stanko SNS 329
3. Ján Bielka SDKÚ-DS 327
4. Stanislav Pallo SNS 281
5. Radoslav Krajčík nezávislý kandidát 276
6. Slavomír Rusnák SDKÚ-DS 267
7. Pavol Trnka SNS 209
8. Miroslav Švec KDH 197
9. Júlia Staníková KDH 194


Náhradníci:

1. Tomáš Boka                     KDH                                190 
2. Vlasta Cigániková KDH 181
3. Daniel Cigánik SMER 160
4. Gustáv Berešík SNS 154
5. Pavol Trnka KDH 152
6. Viera Mešková ĽS-HZDS 139
7. Vladimír Trnka SDKÚ-DS 126
8. Daniel Bielka SMER 120
9. Jozef Trnka KDH 115
10. Jaroslav Bielka SMER 102
11. Jozef Trnka ĽS-HZDS 98
12. Miroslav Hájek SMER 96
13. Pavol Krajčík SMER 86
14. Peter Bielka KDH 85
15. Lukáš Trnka SDKÚ-DS 61
16. Kristína Lopušanová SMER 53
17. Dominik Tavač SMER 53