V obci Krasňany bol vytvorený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť bola v zasadačke obecného úradu. Celkovo bolo v obci Krasňany zapísaných vo voličskom zozname 972 voličov, z toho 6 voličov na voličské preukazy. Odvolilo 658 voličov, čo je účasť 67,69 %.

V priloženom dokumente nájdete "Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 obce Krasňany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012".
Odpis zápisnice   4.71 Mb