Definitívne výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1039
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 172
Počet odovzdaných obálok 172
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 169
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 166
Percentuálna účasť 16,55 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Juraj Blanár, Ing. 91
2. Miroslav Mikolášik, Mudr. 46
3. Ivan Pavlisko, Mgr. 3
4. Juraj Pavlovič, Ing. 2
5. Igor Ryban 24 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Martin Babčan, Mgr. 6
2. Branislav Bačík, Ing. 18
3. Jozef Badžgoň 6
4. Martin Barčík, Mgr. 29
5. Ľubomír Bažík, MUDr. 15
6. Mariana Bohačiaková, Mgr. 36
7. Slavomíra Brezovská, PhDr. 11
8. Pavol Čorba, PhDr. 17
9. Monika Dimitriadu, Mgr. 6
10. Peter Dobeš, RNDr. 35
11. Vladimír Droppa 6
12. Rastislav Ďuriník, Mgr. 22
13. Ján Ďuriš, Ing. 12
14. Jaroslav Dvorský 35
15. Robert Ficek, MUDr. 20
16. Andrej Filip 25
17. Milan Gavlák, Ing. 5
18. Patrik Groma, Ing. 18
19. Juraj Hamaj, Ing. 7
20. Martin Hanuliak, Mgr. 8
21. Marek Heinrich, JUDr. 7
22. Peter Hroško 2
23. Marian Hurík, Mgr. 8
24. Igor Choma, Ing. 43
25. Jozef Juriš 4
26. Martin Kapitulík, Ing. 29
27. Róbert Kašša, Mgr. 8
28. Monika Kavecká, Mgr. 22
29. Daniel Klačko, MUDr. 16
30. Ivan Koterba, Ing. 1
31. Milan Laurenčík, Ing. 32
32. Igor Liška, Ing. 15
33. Jozef Machyna, Ing. 12
34. Juraj Marko, Ing. 28
35. Peter Mesároš 1
36. Soňa Miháliková 25
37. Rudolf Michalec, Ing. 12
38. Peter Miškus 2
39. Milan Mrázik, MUDr. 12
40. Štefan Muchy 2
41. Peter Ničík, Mgr., Ing. 5
42. Marian Orieščik 5
43. Jozef Papán, Ing. 5
44. Pavel Pavlásek, Doc., Ing., PhD. 29
45. Jaroslav Pecho, RNDr. 7
46. Jaroslav Pechočiak 2
47. Juraj Petráš, Ing. M.C.S. 3
48. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA 32
49. Emil Rafaj, Mgr. 16
50. Roman Repa, JUDr. 7
51. Jana Rojková, Mgr. 23
52. Ľubomír Ryant, Ing. 4
53. Vladimír Sadloň, Ing. 5
54. Martin Seč, Ing. 2
55. Ľubomír Sečkár 63
56. Boris Schubert, PhDr. 2
57. Mária Sluková 8
58. Michal Smolka 24
59. Andrej Sočuvka, Ing. 38
60. Štefan Svetko, Ing. 25
61. Pavol Škorík, MUDr. 5
62. Dušan Štadáni, Bc. 15
63. Ladislav Štefanec, Ing. 33
64. František Štefánik 4
65. Anton Štefko 13
66. Jozef Štrba, Ing. 13
67. Peter Tarábek, Ing. 1
68. Anton Trnovec, Mgr. 5
69. Milan Turčan, Mgr., PaedDr. 6
70. Viliam Turský, Ing. 6
71. Vladislava Uhliariková, Ing. 2
72. Peter Vajda, PhDr. 22
73. Dana Veveričíková, Ing. 11
74. Štefan Zelník, MUDr. 27