Súhrnné výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk
Výsledky hlasovania z voľby prezidenta SR za obec Krasňany - II. kolo 29.03.2014

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 995
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 486
Počet odovzdaných obálok 486
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 479
Percentuálna účasť 48,84 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 299
2. KISKA Andrej, Ing. 180

 

Výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta SR za obec Krasňany - 15.03.2014

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 995
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 417
Počet odovzdaných obálok 417
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 414
Percentuálna účasť 41,90 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. BÁRDOS Gyula 1
2. BEHÝL Jozef, Mgr. 3
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 3
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 185
5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 7
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. 13
7. JURIŠTA Ján, PhDr. 0
8. KISKA Andrej, Ing. 62
9. KŇAŽKO Milan 12
10. MARTINČKO Stanislav 2
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. 1
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr. 2
13. PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD. 123
14. ŠIMKO Jozef, JUDr. 0