Definitívne výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk
Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 24.05.2014 vo volebnom okrsku Krasňany

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1002
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 91
Počet odovzdaných obálok 91
Počet platných odovzdaných hlasov spolu 91
Percentuálna účasť 9,08

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 6
Kresťanskodemokratické hmutie 22
SMER - sociálna demokracia 17
Slovenská ľudová strana 1
Národ a Spravodlivosť - naša strana 0
Magnificat Slovakia 0
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 5
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA 0
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0
Strana TIP 2
Ľudová strana Naše Slovensko 0
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 2
NOVÝ PARLAMENT 0
MOST - HÍD 0
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 5
Strana demokratického Slovenska 2
Strana zelených 0
VZDOR - strana práce 0
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 17
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 1
SLoboda a Solidarita 3
Strana moderného Slovenska 0
Komunistická strana Slovenska 2
ÚSVIT 0
Strana občianskej ľavice 0
Slovenská národná strana 2
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 4
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana 0
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 0