Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1049
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 598
Počet odovzdaných obálok 598
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 582
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 588 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Miroslav Bielka, Ing.          KDH 455
Pavol Trnka nezávislý kandidát     133


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Branislav Gacho nezávislý kandidát 401
2. Ján Bielka SIEŤ 353
3. Mária Rampašeková KDH 336
4. Radoslav Krajčík nezávislý kandidát 286
5. Eva Ferjancová SNS 283
6. Jana Adamíková, Ing. nezávislý kandidát 267
7. František Cigánik nezávislý kandidát 230
8. Sidónia Stanková, Mgr. SaS 218
9. Slavomír Rusnák Sieť 207


Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Júlia Staníková                     KDH                                201
2. Peter Androvič SMER-SD 191
3. Darina Tavačová SNS 191
4. Jozef Trnka SMER-SD 179
5. Lenka Štefúnová Šamajová SMER-SD 135