Definitívne výsledky hlasovania: www.volbysr.sk
Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Krasňany   (1.44 Mb)

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1119
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 320
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 320
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 312
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 315
Percentuálna účasť 28,59

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Juraj Blanár, Ing. 108
2. Peter Cibulka, Mgr. 4
3. Kristián Hoffmann, Mgr. 3
4. Erika Jurinová, Ing. 122
5. Anton Martvoň, Mgr., PhD. 13
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc. 5
7. Marián Murín 20
8. Stanislav Pirošík 0
9. Peter Sagan 40


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Beáta Badibangová 30
2. Martin Barčík, Mgr. 29
3. Ľubomír Bechný, Ing. 20
4. Jaromír Benko 23
5. Barbora Birnerová, Ing., PhD. 36
6. Patrik Blanár 14
7. Denis Cáder, Bc. 14
8. Peter Cibulka, Mgr. 13
9. Karol Čepec 21
10. Ján Čerňan 9
11. Marián Červený 15
12. Michal Červený, PaedDr. 3
13. Darina Čierniková, Ing. 11
14. Pavol Čorba, PhDr. 15
15. Branislav Delinčák, Mgr. 15
16. Peter Dobeš, RNDr. 25
17. Bronislava Ďurechová, Mgr. 3
18. Monika Ďurechová, JUDr. 3
19. Peter Durmis, MUDr. 31
20. Miroslav Faktor 7
21. Robert Ficek, MUDr. 23
22. Jana FIlipová, Mgr. 19
23. Jaroslav Gažo, Mgr. 28
24. Patrik Groma, Ing. 19
25. Martin Hanuliak, JUDr. 48
26. Tibor Hanuliak, PhDr. 16
27. Ján Hodoň 157
28. Kristián Hoffmann, Mgr. 9
29. Ľudmila Chodelková, PaedDr. 40
30. Igor Choma, Ing. 26
31. Ivana Janíčková, Mgr. 22
32. Jozef Juriš, Bc. 15
33. Martin Kapitulík, Ing. 31
34. Róbert Kašša, Mgr. 24
35. Miroslav Kašuba, Ing. 6
36. Monika Kavecka, Mgr., MPH 31
37. Jozef Kavecký, Mgr. 36
38. Miloš Klimašovský, JUDr. 2
39. Miroslav Knapec, Bc. 19
40. Jaroslav Koleda 0
41. Igor Krško, Ing., MBA, LL.M. 17
42. Patrik Kubička 25
43. Eva Lajčiaková, Mgr. 3
44. Milan Laurenčík, Ing. 78
45. Pavol Lazar 20
46. Igor Liška, Ing. 14
47. Emanuel Lovíšek 4
48. Matej Madar, Mgr. 24
49. Ján Marosz, Mgr. 42
50. Patrik Martaus 7
51. Iveta Martinková, Mgr. 12
52. Jozef Mičo, Mgr. 47
53. Pavol Mindek 20
54. Peter Mintál, Ing. 3
55. Michal Miškovič, JUDr. 4
56. Monika Obertová, Mgr. 16
57. Rastislav Palutka, Ing. LL.M. 6
58. Ján Paučin, Ing. 59
59. Henrich Paur 20
60. Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD. 32
61. Jaroslav Pecho, RNDr. 24
62. Jaroslav Pechočiak 1
63. Ján Peteja, Ing. 0
64. Juraj Petráš, Ing. M.C.S. 28
65. Róbert Pilarčík, Ing. 25
66. Ľuboš Plešinger, Ing. 15
67. Gabriela Poliaková 23
68. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA 36
69. Pavel Požoni, Ing. 1
70. Roman Rosenberg 4
71. Ján Rybárik, Ing. 6
72. Ľubomír Sečkár 109
73. Martin Sliviak, Ing. 8
74. Marek Sobola, Mgr., Ing., PhD. 13
75. Andrej Sočuvka, Ing. 21
76. Ľubomír Šimko, Ing. 8
77. Martin Šoška 19
78. Ladislav Štefanec, Ing. 28
79. František Štefánik 2
80. Stanislav Štofko, doc., Ing., CSc. 7
81. Jozef Štrba, Ing. 25
82. Dušan Šutý, Ing. 9
83. Lenka Ticháková, PharmDr. 116
84. Anton Trnovec, Mgr. 3
85. Soňa Turčányiová 5
86. Anna Verešová, Mgr. 30
87. Marta Veselá 5
88. Štefan Zelník, MUDr., PhD. 41
89. Jozef Žabka 14