V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v súlade s § 16 ods.9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamujeme, že počet obyvateľov obce Krasňany je 1300.

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Zo zverejneného počtu obyvateľov obce vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce Krasňany je 100 podpisov na petícii.

Dokument na stiahnutie:   Zverejnenie počtu obyvateľov obce Krasňany