Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR.

Dokumenty na stiahnutie:

pdfRozhodnutie o vyhlásení volieb

pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený