OZNÁMENIE o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram a určujem v obci Krasňany Volebný okrsok č.1 volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Krasňanoch č. 22.

V Krasňanoch dňa 02.08.2022

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce