Obec Krasňany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

  1. Miroslav Bielka, Ing., 58 r., živnostník, nezávislý kandidát
  2. Jana Žáková, Ing., PhD., 34 r., starostka, nezávislá kandidátka

 

V Krasňanoch
Dátum: 13.09.2022