Obec Krasňany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Ján Bátor, Ing., 43 r., projektant, nezávislý kandidát
 2. Michal Bielka, 24 r., živnostník, Sloboda a solidarita
 3. Miroslav Bielka, Ing., 27 r., konateľ spoločnosti, Sloboda a solidarita
 4. Jaroslav Cigánik, 30 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia
 5. Lýdia Cigániková, 61 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
 6. Lucia Čepe Vaščurová, Mgr., 40 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
 7. Andrej Kubala, Ing., 26 r., odborný zamestnanec, nezávislý kandidát
 8. Juraj Kucharčík, Ing., 39 r., konštruktér, nezávislý kandidát
 9. Tomáš Slanička, Ing., 36 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
 10. Sidónia Stanková, Mgr., 52 r., učiteľka, Sloboda a solidarita
 11. Lenka Štefúnová Šamajová, 40 r., vykupovačka - administrátorka, nezávislá kandidátka
 12. Miroslav Vrábel, Ing., 31 r., projektant - statik, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

 

V Krasňanoch
Dátum: 13.09.2022