Aktuálne dianie

Srdečne vás pozývame školkársku zábavu, ktorá bude 16. februára 2019 o 18:30 hod. spoločenskej sále nad OÚ v Krasňanoch. Súčasťou akcie je bohatá tombola.

Vážení občania, s blížiacim sa koncom roka je väčšina z Vás zásobená zábavnou pyrotechnikou. Pripomíname Vám, že používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany dňa 21. septembra 2017.

Krásne a radostné Vianoce, plné lásky a pohody, v roku 2019 úspech, šťastie a zdravie prajú Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce a kolektív OcÚ Krasňany.

 

Pozývame vás na Jasličkovú pobožnosť, ktorá bude dňa 16. 12. 2019 o 14:00 v Dome smútku v Krasňanoch. Vystúpi amatérsky divadelný súbor z Poľska – SZPASOWICI.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 14. decembra 2018 (piatok) o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Krasňanoch srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 30. decembra 2018 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.