Aktuálne dianie

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce Krasňany.

Z dôvodu poruchy vodovodného potrubia bude dnes od 10:00 hod. do 13:00 hod. uzavretá cesta v lokalite Tavačov Laz. Dodávka pitnej vody nebude prerušená.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 12.01.2022 otvorený do 15:00 hod.

logo SEVAK

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií.

Vianocne prianie 2021

Obecný úrad v Krasňanoch bude od 23.12.2021 do 31.12.2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude v dňoch 23.12.2021 - 07.01.2022 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.