Aktuálne dianie

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje rodičom, že zápis do 1. triedy pre školský rok 2019/2020 bude vo štvrtok 11. apríla 2019 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v budove ZŠ v miestnosti prvej triedy. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v utorok 16.04.2019 v čase od 07:30 hod do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Obecná knižnica v Krasňanoch v rámci mesiaca knihy a Týždňa slovenských knižníc Vás pozýva v dňoch 12. - 15. marca 2019 na nasledovné akcie:

SHMÚ dňa 05.03.2019 o 11:59 hod. vydal meteorologickú výstrahu 2. stupňa – vietor na horách pre okres Žilina na dobu od 06.03.2019 od 22:00 hod. do 08.03.2019 do 02:00 hod..

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ PRI ZŠ KRASŇANY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019 / 2020

Obecný úrad Krasňany zvažuje zriadenie šachového krúžku pre deti aj dospelých našej obce. Preto sa obraciame na občanov s prieskumom záujmu o tento krúžok.