Aktuálne dianie

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Krasňanoch pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 05. septembra 2021 o 14:00 hod v spoločenskej sále v Kaštieli Krasňany.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krasňanoch oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:00 hod. na školskom dvore základnej školy.

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo prehľad opatrení školského semaforu na šk. rok 2021/2022.

V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou výskytu afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území SR nariaďuje hlavný veterinárny lekár mimoriadne núdzové opatrenia, vzhľadom na to, že uvedená choroba môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat.

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Žiline Vám oznamujeme, že v piatok 13. augusta 2021 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva.
Skúška sirény bude vykonaná z budovy požiarnej zbrojnice dvojminútovým stálym tónom.