Aktuálne dianie

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 12.01.2022 otvorený do 15:00 hod.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií.

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2022 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Obecný úrad v Krasňanoch bude od 23.12.2021 do 31.12.2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude v dňoch 23.12.2021 - 07.01.2022 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Pošta Varín bude v dňoch od 13.12.2021 do 17.12.2021 z prevádzkových dôvodov otvorená nasledovne: