Aktuálne dianie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 22.03.2022 od 06.00 hod. do odvolania.

Pošta Varín bude v dňoch od 22.03.2022 do 25.03.2022 z prevádzkových dôvodov otvorená nasledovne:

Prosíme obyvateľov obce, aby odpad, ktorý vznikne zametaním ulíc (kamienky), nedávali do smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad, nakoľko to tam nepatrí. Je potrebné tento odpad vložiť zvlášť do vedra, príp. do vreca, ktoré zamestnanci obce pri upratovaní komunikácií zoberú.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v utorok 19. apríla 2022 v čase od 06:30 hod do 19:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: nebezpečný odpad a objemný odpad.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 07.03.2022 z technických príčin zatvorený.